سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تاثیر شرایط مالی و رفتار بر تلاش زوجین برای ساختن زندگی مشترک

در جامعه ما هنوز رسوم قدیمی در بسیاری از خانواده ها حکم فرما می باشد که تهیه مسکن بر عهده خانواده پسر و تهیه جهیزیه بر عهده خانواده دختر می باشد . ادامه مطلب...