سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چرا عشق و نفرت همزمان در یک رابطه به وجود می آید؟

به طور طبیعی هر رابطه ای دارای فراز و نشیب های خاص خود است که نمی توان آن را انکار کرد. اما در بعضی روابط؛ بین طرفین احساسات شدیدی مانند عشق و نفرت وجود دارد که موجب می شود رابطه هیجانات زیادی را تجربه کند. ادامه مطلب...

چهار ویژگی اصلی یک تروما واقعی چیست؟

علت اصلی اکثر اختلالات روانی، تروما یا یک آسیب بزرگ بوده است. این آسیب به قدری بزرگ است که به طور کلی سیستم روانی یک انسان را بر هم می زند. ادامه مطلب...