سفارش تبلیغ
صبا ویژن

روان درمانی تحلیلی بر چه مواردی تاکید می کند؟

مبدع روانکاوی و درمان های پویشی عصب شناس اتریشی، زیگموند فروید است. او اعتقاد داشت که ناخودآگاه بر احساسات، افکار و رفتار های آدمی اثر می گذارد و در جلسات درمان از طریق تکنیک های مختلف باید سعی کرد تا اثرات آن را عیان و فرد را به آن هشیار کرد.

ادامه مطلب...