سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

روان درمانی تحلیلی بر چه مواردی تاکید می کند؟

مبدع روانکاوی و درمان های پویشی عصب شناس اتریشی، زیگموند فروید است. او اعتقاد داشت که ناخودآگاه بر احساسات، افکار و رفتار های آدمی اثر می گذارد و در جلسات درمان از طریق تکنیک های مختلف باید سعی کرد تا اثرات آن را عیان و فرد را به آن هشیار کرد.

ادامه مطلب...

افزایش تاب آوری روانی در دوران کرونا

در گذشته هیچ کسی تصور نمی کرد ویروسی کشنده تمام دنیا را در بر گرفته و مانع از فعالیت های روزانه انسانها گردد .  ادامه مطلب...