سفارش تبلیغ
صبا ویژن

با کمک روانشناس متخصص به درمان وسواس بپردازید.

 

وسواس اختلالی عذاب آور برای کسانی می باشد که دچار آن هستند و به خاطر فشار های روانی حاصل از آن به درمان وسواس نزد یک روانشناس متخصص نپرداخته اند. افکار یا اعمالی که از سر اجبار می باشد و فرد به خاطر حصول آرامش آن را انجام می دهد وسواس نامیده می شود. بسیاری از روانشناسان در بهترین مراکز روانشناسی معتقد هستند کسانی که دچار اختلال وسواس هستند از اجبار ناشی از فشارهای روانی عملکرد های خود را تنظیم می کنند و نیاز به حمایت خانواده و نزدیکان دارند ، این افراد چنانچه تحت درمان روانشناسی قرار گیرند قادرند به زندگی طبیعی خود بازگردند.

کسانی که وسواس دارند به چه فکر می کنند؟ ادامه مطلب...