سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تفاوت ترنس با همجنسگرایی چیست ؟

 

ترنس به صورت معنا و مفهوم کلی با همجنسگرا تفاوت دارد ، ابتدا یک تعریف اولیه از هر دو مورد ارائه می دهیم . ادامه مطلب...